Ochrana soukromí

Vámi poskytnuté osobní údaje budou sloužit společnosti MESTRA HOUSE, s.r.o., která provozuje obchodní dům DESIRRED.

Společnosti MESTRA HOUSE, s.r.o. je podle příslušného zákona řádně registrována jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.


 

Potvrzuji tímto, že souhlasím se shromážděním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů správcem údajů společností MESTRA HOUSE, s.r.o., IČ: 27103030, se sídlem společnosti: Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město, zapsanou v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96439, a to pro účel poskytování informací o obchodních a prodejních akcích konaných v obchodním domě DESIRRED, zvýhodňujících registrované zákazníky obchodního domu DESIRRED. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu výše uvedeného. Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 až 21 zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prohlašuji, že veškeré poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s ustanovením § 5 zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, jsou veškeré poskytnuté údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účel výše uvedený. Beru na vědomí, že správce údajů současně prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a případně další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.

Odebírejte náš newsletter

Chci odebírat